Lato w mieście

Szanowni Państwo,
przypominamy iż opłatę za posiłki w ramach akcji Lato w Mieście należy uiszczać przelewem na kono:

Szkoła Podstawowa nr 23
nr konta 70 1030 1508 0000 0005 5078 6052

opłata za jeden obiad – 7zł

w tytule przelewu proszę o wpisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy Akcji Lato w Mieście, terminu w jakim dziecko będzie uczestniczyło w akcji

Przypominamy, że od 8 do 18 czerwca kandydaci mają potwierdzić wolę uczestniczenia poprzez dostarczenie do szkoły:

1.  Podpisanej karty kwalifikacyjnej wydrukowanej z systemu.

2. Potwierdzenia dokonania opłaty za żywienie za okres deklarowany w karcie.

3. Legitymację szkolną uczestnika w celu potwierdzenia kryterium uczestnictwa w programie – należy  sprawdzić czy dane z legitymacji zgadzają się z danymi w karcie.

Dziękuję