12 października -Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych

Organizacja ślubowania klas 1

Uroczystość przyjęcia uczniów klas 1 w poczet braci uczniowskiej odbędzie się  12 października (piątek).

Miejsce: sala gimnastyczna

Godziny uroczystości: 9.15-10.20

Adresaci: uczniowie klas 1 i 2

Uczniowie klas 3 – 8 realizują plan lekcji danego oddziału według dzwonków Wariant B  (lekcje skrócone). Ostatnie zajęcia lekcyjne w tym dniu kończą się o godzinie 12.25.

Dyrekcja SP23