Dzień Otwarty 13 marca 2019 roku + Zebranie obowiązkowe klas 8a, 8b, 4e

Zapraszamy na spotkania z nauczycielami SP23, które zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, zostały zaplanowane na środę 13 marca w godz. 17.30 – 19.30.

Jednocześnie Dyrekcja SP23  szczególnie zaprasza  Rodziców klas ósmych na zebranie o godz. 17.30 w sali 24. Tematyką spotkania będzie organizacja i przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Wychowawca klasy 4e zaprasza na zebranie o godz. 17.30 w sali 34

 

Szczegółowy harmonogram przydziału sal dla nauczycieli przedmiotów zostanie umieszczony na lustrze w wejściu do szkoły.

Dyrekcja SP23