DBI

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

„Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata”.

 

Szkoła zgłosiła swoją inicjatywę.

  1. Zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące cyberprzemocy (prowadzący p. Robet Turski)
  • dla całej Rady Pedagogicznej (otrzymaliśmy cenne materiały).
  • dla Rodziców uczniów.
  1. Szkoła przystąpiła do projektu naukowo-badawczeg MłodziCyfrowi.pl – tylko dla klas 7 i 8 ewentualnie 6.
  2. Chętni uczniowie klas 5, 6 i 7 przygotowali projekty w programie Sway dotyczące cyberzagrożeń i uzależnień.
  3. Wykorzystywanie i propagowanie materiałów edukcyjnych ze stony https://www.saferinternet.pl
  4. Uczestnictwo w zajęciach Kongresu Młodych Internautów.
  5. Nauczyciel uczestniczył w Konferencji DBI (Dzień Bezpiecznego Internetu).
  6. Zaraz po feriach, uczniowie klas 4 obejrzeli film Ralph Demolka. Specjalnie dla nas przed seansem została przeprowadzona prelekcja dotycząca zagrożeń związanych z Internetem.