Reedukacja

Nauczyciel terapeuta

mgr Joanna Kajkowska

Reedukacja:

Poniedziałek: 8.55-14.30

Wtorek: 8.00-14.30

Środa: 10.50- 14.30

Czwartek: 11.45- 14.45

Piątek: 10.50-13.30

 

 

Celem zajęć reedukacyjnych podejmowanych przez dzieci z normą intelektualną, ale nieharmonijnie rozwijających się jest:

  1. Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
  2. Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie funkcji zaburzeń
  3. Ułatwianie dzieciom opanowanie tych wiadomości, które są przewidziane programem nauczania dla danego poziomu klas
  4. Zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych
  5. Wyrabianie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują funkcjonowanie w systemie szkolnym i społecznym

Intensywne wspomaganie rozwoju dzieci musi być dopasowane do rzeczywistych możliwości poznawczych i wykonawczych konkretnego dziecka. Dlatego na bazie tematyki ogólnej są opracowywane dla każdego ucznia indywidualne programy naprawcze.

Zajęcia odbywają się indywidualnie albo w małych 2- 3 osobowych grupach