Stołówka

Szanowni Rodzice.

Wszystkich rodziców zainteresowanych obiadami prosimy o wypełnienie kart zgłoszeniowych i dostarczenie do stołówki lub pozostawienie u wychowawcy. KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY_

Tak jak w roku ubiegłym dodatkowo do dyspozycji dzieci będzie bar sałatkowy,w którym uczniowie mogą sami komponować zestaw sałatek.

Istnieje także możliwość przygotowania obiadów dla dzieci alergicznych. W tym przypadku prosimy o podanie alergii na karcie zgłoszeniowej dziecka na obiady.Rodzice,których dzieci korzystają z obiadów opłacanych przez OPS,proszeni są o dostarczenie odpowiedniej decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane. Na obiady zapisują i z obiadów wypisują rodzice.

Koszt obiadów w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 wynosi  7 zł. Opłaty należy dokonać najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca.

W tytule przelewu należy podać podać nr szkoły imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc ,za który dokonywana jest wpłata.Istnieje również możliwość zapłaty gotówką pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca w stołówce w godzinach 8-9. Wyjątkiem jest wrzesień,gdzie płatności można dokonać  4 września po rozpoczęciu roku szkolnego.

Odpłatność za obiady w czerwcu wynosi 98 zł.

Dane do przelewu MARIA SZEWCZYK 27 GRUDNIA 6   04-665 WARSZAWA

NR.KONTA 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Przykładowy tytuł przelewu Sp23 Jan Kowalski 4a wrzesień

 

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku telefonicznie sms-em lub mailem do godziny 9 tego samego dnia. Zwroty za odwołane obiady następuje przy opłacie za kolejny miesiąc.

KONTAKT:   Maria Szewczyk Tel.: 695 19 36 44 mail kanmar@onet.eu

Ajent stołówki  M. Szewczyk