Stołówka

Szanowni Rodzice.

Zapaszamy uczniów na smaczne obiady do stołówki szkolnej.

Koszt obiadu w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 wynosi 7 zł.

Na obiady zapisują i z obiadów wypisują ucznia rodzice !!!

 

Informujemy, że od tego roku istnieje możliwość uiszczenia opłaty za obiady przelewem.

Opłaty należy dokonać najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca. Bardzo ważny jest tytuł przelewu, w którym zawrzeć należy numer szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

Istnieje również możliwość zapłaty gotówką ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca na stołówce w godzinach 7.45. do 9.45.

 

Dane do przelewu:

KANMAR Maria Szewczyk
Ul. 27 Grudnia 6 04-665 Warszawa
Nr konta: 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Przykładowy tytuł przelewu: SP23, Jan Kowalski, 4A,  listopad

 

Opłaty za październik będą pobierane jeszcze w poniedziałek (1październik) w godzinach 7.50-9.00 w stołówce szkolnej.

 

Odwołać obiad można codziennie do godziny 9.00. Wystarczy napisać smsa na numer telefonu 695-193-644 o podobnej treści: „SP 23, Jan Kowalski, nieobecny 14-16  listopad.”

 

Maria Szewczyk
AJENT STOŁÓWKI