Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA 

czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.30

KONTAKT

W godz. 730-1500 rodzice mogą dzwonić do świetlicy korzystając z telefonu do sekretariatu szkoły

22 825 09 38 (prosić o połączenie ze świetlicą).

Zaś w godzinach 1500-1730 rodzice mogą kontaktować się ze świetlicą pod numerm bezpośerdnim:

22 825 87 09.

Nauczyciele świetlicy szkolnej: 

Korzeniecka Elżbieta – kierownik świetlicy

Bentlewska Aneta

Ciecieręga Urszula

Danielewska Ewa

Kaczyńska Renata

Pydynowska Anna

Małgorzata Vu Doan