O Radzie Rodziców

Kontakt do Rady Rodziców:
rrszkola23@gmail.com

Skład Organów Rady Rodziców:

Prezydium:
· Marlena Kaleta- Przewodnicząca
· Tycjan Bielecki- Zastępca Przewodniczącej
· Edyta Bednarczyk- Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
· Katarzyna Rogowska – Przewodnicząca
· Aleksandra Ulińska – Zastępca Przewodniczącej
· Kinga Studzinska – Sekretarz

Komisja budżetowa:
· Krystian Majda
· Marta Grabska

Komisja Fundusz Inicjatyw Uczniowskich:
· Hanna Bednarczyk
· Michał Szewczyk
· Krystian Majda
· Edyta Bednarczyk
· Małgorzata Widomska


Protokoły ze wszystkich posiedzeń są dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym umówieniu.