O Radzie Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Marlena Kaleta

Wiceprzewodniczący – p. Tycjan Bielecki