Dokumenty szkoły

STATUT SZKOL̵Y:

http://sp23.warszawa.pl/pl/wp-content/uploads/2016/10/STATUT-ze-zmianami.pdf

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA:

http://sp23.warszawa.pl/pl/wp-content/uploads/2016/10/WZO-wewnatrzszkolne-zasady-oceniania-IX-2016.pdf

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY
http://sp23.warszawa.pl/pl/wp-content/uploads/2016/10/PROGRAM-WYCHOWAWCZY-2016_2017.pdf

 

LEGITYMACJA – duplikat

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, że wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej kosztuje 9,00 zł.

Pieniądze proszę wpłacać na konto:
DOCHODY BUDŻETOWE SP23 92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

Po dokonaniu przelewu należy zgłosić się z podaniem, zdjęciem oraz dowodem wpłaty do sekretariatu szkoły.

Wzór podania

Podstawa prawna:
– § 19, ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 255, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)