Zajęcia dodatkowe

Nazwa zajęćNauczyciel prowadzącyKlasaGodzinaNumer sali
Poniedziałek
Koło plastycznep. Dębowska4-66,7plast
Koło matematycznep. Trędak6722
Zajęcia rozwijającep. Kraszewska2b511
Język chińskip. Filutowski1-3614
Matematyka na wesołop. Jaworska-Bechta3b624
Zajęcia plastycznep. Zakrzewska2c532
Zajęcia informatycznep. Łaskarzewska4-6715
Przyjaciele Zippiegop. Olszewska2d5,633
Konwersatorium z języka angielskiegop. Kozłowska6a630
Wtorek
Redagowanie gazetki szkolnejp. Topolska4b5bibl
Eksperymenty przyrodniczep. Kolwas6725
Zajęcia wyrównawczep. Szewczyk3a520
Chórp. Olszewska
p. Włodarczyk
2-3
4-6
723
Zajęcia wspierającep. Rutkowska3c634
Gitarap. Włodarczyk4-6823
Zajęcia świetlicowep. Bochenek1-60św
Środa
Przyjaciele Zippiegop. Rutkowska3c5,634
Zajęcia plastycznep. Patyrowska2a613
SKSp. Gutmańska4-67SG
Chórp. Włodarczyk
p. Olszewska
2-6823
Gitarap. Włodarczyk4-6923
Przyjaciele Zippiegop. Papierska2e531
Zajęcia świetlicowep. Bochenek1-60św
Zajęcia doskonalące umiejętności językowep. Likos - Grzesiak1-3630a
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiegop. Kozłowska4-6730
Czwartek
Redagowanie gazetki szkolnejp. Tymowska
p. Topolska
4-6721
bibl
Koło Szachowep. Filutowski4-66,714
„Mądra główka” – zabawy słowem, krzyżówki, zagadkip. Lont1b610
Zajęcia komputerowep. Łaskarzewska4-6715
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 4 – 6p. Struniawska4-6730
SKSp. Gutmańska4-67SG
Zajęcia wyrównawczep. Papierska2e631
Piątek
Przyjaciele Zippiegop. Papierska2e531
Zajęcia turystycznep. Cieślik1aRaz w miesiącudwór
SKSp. Broński4-66,7SG