Legitymacje

Informacja dotycząca legitymacji szkolnych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 informuje, że wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej kosztuje 9,00 zł.

Pieniądze proszę wpłacać na konto:
DOCHODY BUDŻETOWE SP23 92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

Po okazaniu dowodu wpłaty należy zgłosić się z podaniem i zdjęciem do sekretariatu szkoły.

Podstawa prawna:
– § 19, ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 255, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)