Wielka zbiórka makulatury

PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH

plansz_gry

W tym roku szkolnym zgłosiliśmy Naszą Szkołę do zbiórki makulatury. Zgromadzone materiały będziemy przekazywać Fundacji Przyjazny Świat Dziecka, a ta zgromadzone poprzez zbiórkę fundusze przekaże dzieciom mieszkającym
w rodzinnych domach dziecka. Pomóżmy pracownikom fundacji przywrócić uśmiechy na wielu twarzach.

Makulaturę (gazety, ulotki, notatki, zeszyty, a nawet zniszczone książki) można przynosić codziennie do szkoły
i zostawiać w wyznaczonym miejscu przy szatni szkolnej.