Dzień otwarty 9. listopada

Dzień otwarty 9 listopada 2016 ( środa )
17.30 – 19.30

PrzedmiotNauczycielSala
Wychowawcy klas 1 - 31b p. Elżbieta Lontsala 10
2a p. Arleta Patyrowska – Gradkowskasala 13
2b p. Irmina Fondalińska – Kraszewskasala 11
2c p. Ewa Zakrzewskasala 32
2d p. Anna Olszewskasala 33
2e p. Dorota Papierskasala 31
3a p. Maria Szewczyksala 20
3b (nauczyciel nieobecny)
3c p. Monika Rutkowskasala 34 zebranie 18
Etykap. Joanna Szymulapokój nauczycielski
Historiap. Izabela Tymowskasala 21
Język angielskip. Sylwia Kozłowskasala 30a
p. Bogna Struniawskasala 30b
p. Beata Likos – Grzesiaksala 22
Język polskip. Grzegorz Filutowskisala 14
p. Izabela Tymowskasala 21
p. Anna Kozyragabinet dyrektora
Matematykap. Anna Jarskasala 29
p. Genowefa Trendaksala 22 zebranie 17.30
Muzykap. Adam Włodarczykpokój nauczycielski
Plastykap. Teresa Dębowskasala 15
Przyrodap. Małgorzata Kolwassala 25
p. Małgorzata Vu Doansala 25
Religias. Patrycjapokój nauczycielski
p. Katarzyna Bochenekpokój nauczycielski
Wychowanie fizycznep. Honorata Gutmańskasala 23, zebranie 18.00
p. Grzegorz Filutowskisala 14
Zajęcia komputerowep. Anna Łaskarzewskasala 15
Nauczyciele specjaliścip. Aleksandra SolińskaGabinet pedagoga, sala 39
p. Joanna KajkowskaSala 28
p. Magdalena Topolskapokój nauczycielski
p. Beata KuczyńskaGabinet logopedy, sala 38