Cyberbezpieczeństwo w szkołach

Szanowni Państwo!

W związku z ogromnym nasileniem niepokojących doniesień dotyczących niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w ramach internetowej gry komputerowej ,,Niebieski wieloryb” prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie bezpieczeństwa i prywatności Państwa dzieci podczas korzystania z Internetu.
W liście Ministra Edukacji Narodowej znajdziecie Państwo informacje, wskazówki i porady jak zminimalizować zagrożenia czyhające na młodych ludzi, jak sprawić by byli bezpieczniejsi w Internecie.
Pragnę podkreślić, że żadne zabezpieczenia nie zastąpią Państwa czujności, wrażliwości na wszelkie zmiany w zachowaniu dzieci, które mogłyby wskazywać na narażenie na nieodpowiednie treści, wpływ osób trzecich, wciągnięcie w niebezpieczne gry i wyzwania. Szkoła również dołoży wszelkich starań, aby jak najwcześniej ostrzegać o tego typu zjawiskach.
Dyrekcja SP23