Karta Ucznia

W związku z planowanym przez władze m.st Warszawy od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy, że
1. Karty Ucznia – są to nowe spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.
2. Karty te będą wyrabiane przez ZTM w Warszawie.
3. Karty Ucznia będą wydawane przez szkoły. Rodzice indywidualnie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.
4. Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku, do wniosku należy dołączyć podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcie. Zdjęcia zostaną zwrócone.
5. Jeżeli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację ” e-hologram”.
6. W SP 23 wnioski zbierają Wychowawcy klas do 10 kwietnia 2017r. Wnioski dostarczone po tym terminie nie zostaną przyjęte.
Wnioski zostana przekazane Wychowawcom, ewentualnie można pobrać samodzielnie ze strony : http://www.ztm.waw.pl/wniosek.pdf