OBIADY MAJ

Informujemy, że opłata za obiady w maju wynosi 140 złotych (20 obiadów)

Opłaty za posiłki można dokonać przelewem do 10 maja,

KANMAR Maria Szewczyk
Ul. 27 Grudnia 6 04-665 Warszawa
Nr konta: 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Przykładowy tytuł przelewu: SP23, Jan Kowalski, 4A, maj

Lub gotówką w stołówce szkolnej w dniu 4 maja w godzinach 7.45-9.45.