Nasi uczniowie w czołówce w Polsce

Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.”

Wiedzą o tym uczniowie klas V i VI, którzy wzięli udział z XXVIII edycji konkursu „Matematyka bez Granic” – Junior w dniu 9 marca 2017 r.

W rozwiązaniu zadań konkursowych uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy. Na rozwiązanie zadań (8 zadań dla klas piątych, 9 zadań dla klas szóstych) przewidziano 50 minut. Pierwsze zadanie skonstruowane  było w języku angielskim. Należało je przetłumaczyć, rozwiązać i  podać wynik w języku angielskim.

W konkursie  ,,Matematyka bez Granic” – Junior klasa 6a zajęła IV miejsce w regionie mazowieckim (7 w kraju), klasa 6b V miejsce w regionie (9 w kraju), klasa 5b XVI miejsce w regionie (21 w kraju), klasa 5a XVIII miejsce w regionie (23 w kraju). Wszystkim uczniom przed którymi królowa nauk nie ma tajemnic serdecznie gratulujemy.

Opieka naukowa pani Genowefa Trendak.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.mbg.uz.zgora.pl