Czas podsumowań…

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS). Koordynatorem i dobrym duchem działań były p. Joanna Kajkowska i p. Anna Pydynowska które propagowały ideę i działania ukierunkowane na wolontariat.

Szczegóły podjętych działań i zadań wraz z efektami znajdziecie Państwo w załączonej tabeli.

Sprawozdanie SAS