Informacja dla Rodziców – stypendia

Szanowni Państwo, informujemy, że po raz 13 warszawscy uczniowie mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych jeśli:

  • dobrze się uczą
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne
  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1100zł.

Termin składania wniosków mija 31 lipca 2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/