KARTA MIEJSKA uprawniająca do bezpłatnych przejazdów od 1 września 2017r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

uprzejmie informujemy, że  karty miejskie zostaną przekazane przez wychowawców Rodzicom i Opiekunom za pokwitowaniem, w piątek 23 czerwca 2017r., po uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Rodzice/Opiekunowie, którzy nie mogą wziąć udziału w uroczystości, będą mogli odebrać karty we wrześniu.

Karty miejskie dla dzieci rozpoczynających naukę 1 września 2017r. w klasie 1, będą przekazane po rozpoczęciu roku szkolnego.

Informujemy również, że  uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązują

od 1 września 2017r.