PODRĘCZNIKI dla klas I – VII na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

uprzejmie informujemy, że uczniowie klas I – VII otrzymają podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej przekazanej na ten cel przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.