7 klasy – badanie dotyczące kreatywności i twórczego myślenia

Szanowni Państwo,

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, z którą od lat współpracuje szkoła,  zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie badań dotyczących kreatywności i twórczego myślenia uczniów klas 7.

Celem badania jest poznanie uwarunkowań osiągnięć szkolnych i kreatywności uczniów zreformowanych szkół podstawowych. Jeśli inicjatywa zaproponowana przez szkołę znajdzie Państwa akceptację, podjęte będą dalsze działania.

List-do-rodziców