Piknik historyczny

W dniach 2-4 października br. obędzie się Piknik historyczny dla klas 1-7 organizowany przez grupę Historyczno – Edukacyjną „Szare Szeregi”.  Celem zajęć jest pokazanie tragicznej karty z historii Polski, szczególnie okresu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy pikniku mogą zwiedzić ekspozycje makiet i przedmiotów z czasów II wojny światowej, podejrzeć scenki z życia powstańczej Warszawy przygotowane w formie inscenizacji oraz wykonać zadania konieczne do uzyskania Karty Rekruta.

Elementy ekspozycji:

  • szpital polowy
  • harcerska Poczta Polowa
  • punkt łączności i obserwacji
  • wystawa granatników i moździerzy powstańczych

Elementy inscenizacji:

  • scenki z życia powstańczej Warszawy: ratowanie zasypanych, opatrywanie rannych, gaszenie pożaru
  • scenki ilustrujące działalność małego sabotażu

Elementy interaktywne:

  • tor przeszkód
  • warsztaty artystyczne
  • quiz historyczny

Organizacja:

Klasy 5 – 7 poniedziałek 3,4,5 lekcja

Klasy 3 – 4 wtorek 1,2,3 lekcja

Klasy 1 – 2 środa 1,2,3 lekcja