UBEZPIECZENIE DZIECI

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela – firmę AIG. W związku z powyższym, informuję że:

  1. Pieniądze na ubezpieczenie w kwocie 42 zł zbierają skarbnicy w poszczególnych klasach
  2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków Polisy znajdzie Państwo w dołączonych dokumentach
  3. Rodzic/prawny Opiekun pobiera ze strony druk deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, wypełniony przekazuje wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2017r.
  4. Zebrane pieniądze wraz z listą dzieci Skarbnik przekazuje 16 października 2017r. o godz. 17:30 na terenie szkoły (przy sekretariacie) brokerowi.
  5. Szczegółowych informacji udziela pan Łukasz Bedełek- broker ubezpieczeniowy tel. 784 913 417.

oferta ubezpieczenia AIG

druk deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia AIG