Udział w obchodach 186-lecia obrony Reduty Ordona

3 września nasi uczniowie wraz z rodzicami  oraz nauczycielem historii p. Anną Badaszewską brali udział w obchodach 186 lecia obrony Reduty Ordona przy ulicy Na Bateryjce. Organizatorem uroczystości była Rada i Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Udział w tym wydarzeniu przybliżył dzieciom ważne fakty z dziejów naszego kraju-powstanie listopadowe. Była to dla nich niezwykła lekcja historii oraz kształtowania postaw-przede wszystkim patriotyzmu.