ZAPISY DO ŚWIETLICY

Uprzejmie informujemy, że zapisy do świetlicy szkolnej będą prowadzone w dniu 4 września br. (poniedziałek) w sali świetlicowej przy sali gimnastycznej. 

Warunkiem uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie osobiste złożenie, karty zapisu dziecka do świetlicy (karta zapisu PDF). 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

Karta zapisu dziecka do świetlicy ważna jest dopiero po jej podpisaniu przez obojga rodziców lub osobę będącą wyłącznym opiekunem prawnym dziecka. 

Szczegóły dotyczące pracy świetlicy znajdują się w zakładce: obiekty szkolne.

nauczyciele świetlicy