Rada Rodzicow w roku szkolnym 2017/2018

Kontakt do Rady Rodziców:rrszkola23@gmail.com

Skład Organów Rady Rodziców
Prezydium:
· Marlena Kaleta- Przewodnicząca
· Tycjan Bielecki- Zastępca Przewodniczącej
· Edyta Bednarczyk- Sekretarz

Komisja Rewizyjna
· Katarzyna Rogowska – Przewodnicząca
· Aleksandra Ulińska – Zastępca Przewodniczącej
· Kinga Studzinska – Sekretarz

Komisja budżetowa:
· Krystian Majda
· Marta Grabska

Komisja Fundusz Inicjatyw Uczniowskich
· Hanna Bednarczyk
· Michał Szewczyk
· Krystian Majda
· Edyta Bednarczyk
· Małgorzata Widomska