Święto Niepodległości

W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia, która okazała się być wzruszającą lekcją historii.

Nie zabrakło informacji historycznych zaprezentowanych przez młodych aktorów oraz pieśni patriotycznych, w wykonanie których zaangażowali się wszyscy obecni na uroczystości. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju i podkreślić, iż patriota to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach. Współczesny patriota to człowiek kultywujący pamięć o swoich przodkach, wyrażający zainteresowanie rodzimą kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy, dbanie o poprawność języka ojczystego zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowej tradycji.

Jesteśmy pewni, iż uroczystość była nie tylko uczczeniem tak ważnego święta narodowego, ale też skłoniła niejednego z nas do refleksji na temat naszej historii.