„Zima w Mieście 2018”

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

informujemy, że 27.11.2017r. rozpocznie się nabór do akcji „Zima w Mieście 2018”.

Zapisy do udziału w Warszawskim Programie  ,,Zima w Mieście 2018’’ ruszają w dniu 27.11.2017r. od godz. 8.00.

Rodzic/Opiekun składa w sekretariacie szkoły albo u Koordynatora wybranej placówki feryjnej kartę kwalifikacyjną i dzielnicową kartę uczestnika.

Przyjmowanie kart kwalifikacyjnych trwa do 8.12.2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Po tym okresie następuje kwalifikacja uczestników do Programu na terenie placówek. W miarę wolnych miejsc będą możliwe zapisy do 26.01.2018 r. (do końca trwania akcji).

Akcja „Zima w Mieście 2018” uruchomiona zostaje w sześciu placówkach w dniach 15.01.2018 – 26.01.2018 r.

Szczegółowe informacje:

  1. Feryjne Placówki Edukacyjne funkcjonują na terenie szkół podstawowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (lista placówek w załączniku).
  2. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do punktu dziennego pobytu najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy punktu. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka do punktu dziennego pobytu.
  3. Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:

– posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania (zameldowania) na terenie Warszawy. Legitymacje szkolne dzieci powinny zabierać ze sobą codziennie do placówki – dzieci korzystają z przejazdów komunikacją miejską bezpłatnie, ale w razie kontroli muszą posiadać przy sobie legitymacje.

– złożenie u kierownika akcji  prawidłowo wypełnionej karty karta kwalifikacyjnej (w załączniku).

– uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie za każdy zadeklarowany dzień pobytu.

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci rodzice/opiekunowie prawni dobrowolnie składają dzielnicowa kartę uczestnika (w załączniku)
  2. Uczestnik programu otrzymuje dwa posiłki dziennie.
  3. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły – należy w tym wypadku złożyć u kierownika akcji zaświadczenie o zwolnieniu z opłat podpisane przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w ciągu roku szkolnego.

Wszelkich informacji udzielają kierownicy FPE w placówkach szkolnych oraz koordynator dzielnicowy Zbigniew Najbauer tel. (22) 822 28 61, e-mail: znajbauer@um.warszawa.pl.