Jubileusz szkoły

Jubileusz 65- lecia szkoły to ważna data w kalendarzu uroczystości; to święto, w którego obchody wpisana jest przeszłość i teraźniejszość, historia i współczesność. Wspomnienia mają w sobie wiele poetyckiej swobody, pewne zdarzenia opuszczają, inne wyolbrzymiają, ale pamięć ludzka gnieździ się głównie w sercu. Celebrowanie Jubileuszu to odwoływanie się do chlubnej tradycji, jaką przez 65 lat tworzyli Nasi poprzednicy: dyrektorzy placówki, nauczyciele, uczniowie, wszystkie osoby które zapisały się na kartach kroniki szkoły. My, kolejne pokolenia i roczniki tworzące współczesną historię szkoły jesteśmy spadkobiercami chlubnej i pięknej tradycji szkoły mocno zakorzenionej w środowisku lokalnym(…)

Jaka jest współcześnie Szkoła Podstawowa Nr 23 w Warszawie? Odpowiem, że to już sędziwa staruszka o czym świadczy wiek- 65 lat. Ale krok u niej dziarski, oczy żywe i błyszczące, umysł chłonny i otwarty na wszystko co nowe. Można pokusić się o stwierdzenie, że nasza szkoła odkryła sekret długowieczności. Ten sekret to… Wy kochani uczniowie, z Waszą naturalną ciekawością świata i ludzi.

Życzę całej szkolnej społeczności w tym szczególnym dniu, dniu Jubileuszu, inspirujących wędrówek po ścieżkach wiedzy, cudownych wspomnień, do których po latach w sentymentem uśmiechniecie się, bo jak mawiał Jeanie Moreau ,,Najpiękniejsze wspomnienia, to te które mamy jeszcze przed sobą”.

 

Z przemówienie dyrektora

O szkole i dla szkoły…wierszem i piosenką opowiedzieli uczniowie na Jubileuszu 65- lecia. Było pięknie, z nostalgiczną nutką, kolorowo i rytmicznie, pojawiły się łzy wzruszenia i niezapomniane emocje – to tylko niektóre  emocje, którymi dzieli się z nami zaproszeni goście. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

„65 lat minęło

Jak to wszystko się zaczęło

Jak powstała całkiem nowa

Nasza szkoła podstawowa.

[…]

Jeden dziewięć sześć i dwa

-10 lat już szkoła ma.

I tak grudnia 15-go

Ma patrona Szymańskiego.

[…]

Nasza szkoła twardo stoi,

Żadnych zmian już się nie boi.

O uczniowskie dba nastroje

I próbuje wyjść na swoje.

Wie, że nic nie spadnie z nieba

Więc pracuje tak jak trzeba.

Robi, co do niej należy

I w świetlaną przyszłość wierzy”.

 

„Już za chwilę …

Galeria słów dla nauczycieli! […]

(edukacja wczesnoszkolna)

W klasach młodszych, miłe Panie

Pełnią rolę swą z oddaniem.  […]

Przy Was było jak u mamy.

(polski)

Nasze Panie od polskiego

Wiedzą, że z nas nic dobrego. […]

Każą mówić w gładkich słowach,

Bo uboga nasza mowa.

(angielski)

Panie zawsze są GOOD TEACHERS

(historia)

Przeszłość dziurę w brzuchu wierci.

Pani tylko głową kręci.

Bardzo Panią przepraszamy

Że tak krótką pamięć mamy!

(przyroda)

Nawet to co niemożliwe

Z nimi piękne i prawdziwe.

(plastyka)

A już prawdziwa zagłada

Gdy nam plastyka przepada.

(technika)

nawet chłopcy radę dają

I guziki przyszywają.

(fizyka, chemia)

Na szczęście nasi nauczyciele

Czasu, uwagi daję nam wiele.

(wychowanie fizyczne)

Trudno jest się przy Was nudzić.

(niemiecki)

Pani cierpliwie, tak jak dziecku,

Tłumaczy słowa po niemiecku.

(matematyka)

Nie osiągniesz dobrobytu,

Gdy w liczeniu brak Ci sprytu.

(informatyka)

Pani wszystkie zna klawisze

I jak maszynistka pisze.

(religia)

By człowiekiem dobrym być

W zgodzie i przyjaźni żyć.

(świetlica)

Nasze Panie ze świetlicy

Zawsze z dziećmi rozmawiają.

 

(z-ca dyrektora)

Pani wice jest na medal.

(pani dyrektor)

Dotrzymuje zawsze słowa”.

 

Jak śpiewała w swojej piosence Maryla Rodowicz:

„Ale to już było i nie wróci więcej
I choć tyle się zdarzyło
To do przodu wciąż wyrywa głupie serce
Ale to już było, znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło
To naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami”.

 

Tymi słowami zakończyliśmy uroczyste obchody święta szkoły mając nadzieję, że sporo za nami, a jeszcze więcej przed nami. Dziękujemy, że tego dnia byliście z nami.