W hołdzie zasłużonym dla Ojczyzny

5 stycznia uczniowie i rodzice porządkowali groby na Powązkach oraz Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. Zebrani złożyli kwiaty, zapalili znicze i krótką chwilą refleksji uczcili pamięć zasłużonych dla Ojczyzny.