Lekcja historii w Muzeum Powstania Warszawskiego

30 stycznia chętni uczniowie i rodzice uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii-spotkaniu z profesorem Witoldem Gutkowskimw Muzeum Powstania Warszawskiego .

Profesor Witold Gutkowski w okresie II wojny światowej działał w Szarych Szeregach na Ochocie i brał udział w Powstaniu Warszawskim.