SZKOLNY KONKURS „Szalenie trudna głoska”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastyczno literackim „Szalenie trudna głoska”.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie.
Konkurs podzielony jest na trzy grupy wiekowe:
o klasy I-II
o klasy III-IV
o klasy V-VII.
Każdy uczestnik przygotowuje maksymalnie 1 pracę plastyczną (technika pracy plastycznej dowolna, płaska, format prac A3) i/ lub literacką w postaci wiersza (co najmniej 8 wersetowy (linijkowy) albo rymowanki (co najmniej 4 wersetowa (linijkowa).

Praca powinna być podpisana i zawierać zgodę Rodziców/Opiekunów prawnych na udział w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU Szalenie trudna głoska

Prace należy przekazać do koordynatora konkursu pani Moniki Kulawiak do dnia 17 kwietnia 2018 r. sala nr 38.