STYPENDIA Fundacji „Omnibus”

Informujemy, że Fundacja “Omnibus” działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych ogłasza nabór do programu stypendialnego „Omnibus” na rok szkolny 2018/2019. Będzie on  obejmował  uczniów  4-tych,  5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Środki finansowe, którymi dysponuje Fundacja, chce przeznaczyć dla uczniów  wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:  www.fundacjaomnibus.pl., gdzie zamieszczone są informacje o stypendystach i wszelkich działaniach Fundacji.
Wnioski należy przesyłać do 20 lipca 2018 r. czyli  niezwłocznie po wystawieniu ocen w szkole.