Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące cen podręczników oraz numeru konta, na jakie należy uiszczać wpłaty zostały zamieszczone poniżej.

Podstawa prawna:
Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2203).

Ze względów praktycznych prosimy o przyniesienie podręczników do p. Magdaleny Topolskiej celem oceny stanu książki. Istnieje również możliwość zwrotu książki w naturze. Jeżeli dokonali już Państwo zakupu to zapraszamy uczniów z książkami do biblioteki.

Ceny podręczników:

Klasa 1 Nowi Tropiciele cz 1-5. WSiP 49,50
New English Adventure 1. PEARSON 24,75
Klasa 2 Gra w kolory cz 1-4. JUKAMAC 49,50
Our Tropical Island 2. PEARSON 24,75
Klasa 3 Gra w kolory cz 1-4. JUKAMAC 49,50
Our Tropical Island 3. PEARSON 24,75
Klasa 4 j. polski literatura. WSiP 21,78
j. polski gramatyka. WSiP 21,78
Technika W.SiP 5,97
Karta rowerowa. WSiP 5,97
Plastyka. WSiP 8,90
Historia. WSiP 19,80
Przyroda. WSiP 19,80
Matematyka. GWO 21,85
Starland 1. EXPRESS PUBLISHING 21,78
Klasa 5 j. polski literatura. WSiP

j. polski gramatyka. WSiP

21,78
Klucz do historii. WSiP 19,80
Przyrodo, witaj. WSiP 19,80
Matematyka. GWO 24,50
Matematyka wokół nas. WSiP 21,78
Today 2. PEARSON 21,78
Klasa 6 j. polski literatura. WSiP

j. polski gramatyka. WSiP

21,78
Klucz do historii. WSiP 19,80
Przyrodo, witaj. WSiP 19,80
Matematyka. GWO 21,85
Today 3. PEARSON 21,78
Klasa 7 j. polski. Myśli i słowa. WSiP 25,74
Historia. WSiP 22,77
Biologia. WSiP 22,77
Ciekawa chemia. WSiP 22,77
Świat fizyki. WSiP 22,77
Geografia. WSiP 22,77
Plastyka. WSiP 10,40
Smart Time 2.EXPRESS PUBLISHING 25,74
Kompass Team 1. WSZ PWN 25,74
Matematyka. GWO 25,10

 

Dochody Budżetowe SP23

92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

w tytule przelewu należy umieścić: imię nazwisko dziecka, klasę, nazwę przedmiotu za który dokonano wpłaty.

W celu weryfikacji dokonania przez Państwo formalności należy przedstawić w bibliotece szkolnej dowód wpłaty (do wglądu).