Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 już za nami. Mijający rok szkolny obfitował w sukcesy, które stały się udziałem braci uczniowskiej i nauczycieli. Wyznaczanie sobie celów i dążenie do ich realizacji to trudne zadanie. Dlatego też w tym wyjątkowym dniu na szczególne uznanie zasłużyli Ci uczniowie, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych, sporcie czy w dziedzinie artystycznej.

Wyrazy uznania i podziękowania dyrektor pani Anna Kozyra skierowała do nauczycieli, którzy stali się mądrymi przewodnikami dla swoich uczniów i umiejętnie poprowadzili ich do wspaniałego sukcesu końcowego.

Dyrektor, pani Anna Kozyra, zwróciła się do uczniów, podkreślając, że ich trud i wytężona praca, przyniosły zamierzone efekty z których powinni być dumni. Warto mieć marzenia, bo możliwość ich realizacji sprawia, że życie jest tak fascynujące.
Serdeczne słowa podziękowania dyrektor skierowała do rodziców, którzy wpierali szkołę w podjętych działaniach, co złożyło się na fantastyczne efekty końcowe.

Podziękowania popłynęły do władz dzielnicy: Burmistrz Dzielnicy Ochota pani Katarzyny Łęgiewicz, Burmistrza pan Grzegorza Wysockiego oraz Naczelnika wydziału oświaty i wychowania pana Krzysztofa Grochowskiego za współpracę, okazaną pomoc przy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, które w znaczący sposób wpłynęły na modernizację szkoły i przygotowanie jej do nowych wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym.

Szczególne słowa podziękowania dedykowane były Radzie Rodziców z Przewodniczącą Panią Marleną Kaletą i Wiceprzewodniczącym Panem Tycjanem Bieleckim, która wspierała i dofinansowała pomysły oraz przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój placówki. Realizacja projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Uczniowskich, zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, to efekt owocnej współpracy.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego była doniosłym momentem i dobrą okazją, aby nagrodzić i wyróżnić uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, przeglądów teatralnych i recytatorskich. Dyrekcja szkoły: pani Anna Kozyra i pani Anna Jarska, z nieocenioną pomocą pani Magdaleny Topolskiej z dumą wręczyły nagrody i wspólnie z uczniami celebrowały chwile szczęścia.

Galeria zdjęć z uroczystości