OBIADY – Listopad 2018

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Odpłatność za obiady w listopadzie wynosi 152 zł – 19 dni.

Cena obiadu w roku szkolnym 2018/2019 – 8 zł.

Dane do przelewu:

Kanmar Maria Szewczyk

ul. 27 Grudnia 6

04-665 Warszawa

BZWBK 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Tytułem: SP23, imię i nazwisko, klasa, miesiąc

 

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku poprzez wiadomość sms pod nr tel. 695 193 644 do godziny 9.00 tego samego dnia. Zwroty za odwołane obiady następują przy opłacie za kolejny miesiąc.

Osoby korzystające z OPS proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

Chęć korzystanie z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i dostarczenie jej do stołówki szkolnej bądź przekazanie wychowawcy.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY_SP23_2018

Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok będą mogły korzystać ze stołówki po uprzednim uregulowaniu zaległości.

Z poważaniem,

Maria Szewczyk

Ajent stołówki  M. Szewczyk