Spotkanie z kombatantami

30 października uczniowie i rodzice uczestniczyli w spotkaniu kombatantów – żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy Szarych Szeregów zorganizowanym na Ochocie, w Archiwum Akt Nowych.

Zebrani mogli wysłuchać wspomnień świadków historii, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli im o swoich przeżyciach z czasów II wojny światowej.
Uczniowie również podzielili się swoją wiedzą na temat Powstania Warszawskiego na terenie Małej Ojczyzny-Ochoty, a także odnieśli się do źródeł, z których korzystają przy pogłębianiu wiedzy z tego okresu.

Na zakończenie serdecznie podziękowali Gospodarzom za wizytę oraz niezwykłą lekcję historii.