Hołd dla Edwarda Szymańskiego

Jednym z punktów odchodów Dnia Patrona było złożenie kwiatów pod pomnikiem poety. Posiadanie Patrona to zaszczyt i jednocześnie zobowiązanie. Współczesny świat, nazywany niekiedy uporządkowanym chaosem-  to wyzwanie dla młodego człowieka. Ciągły rozwój technologii, bycie on-line, pędząca machina postępu cywilizacyjnego sprawia, że młodzi ludzie szukają wzorców, autorytetów, stałego lądu.

Przywołując postać naszego patrona -Edwarda Szymańskiego – poety, dziennikarza, satyryka, chcemy zwrócić uwagę, że wciąż istnieje obszar wartości bezwzględnych, które nie tylko są godne szacunku, ale także mogą inspirować i stanowić odpowiedź na uniwersalne pytanie o sens wspólnoty: naszej kultury, języka i trudnej historii. W ten sposób tworzymy bliskość w obrębie naszej małej ojczyzny.

Przybliżając postać i zasługi naszego Patrona nie tylko oddajemy mu hołd, ale szukamy  inspiracji dla nas, kolejnych pokoleń młodych Polaków. Edward Szymański zapewnił sobie należne miejsce w panteonie wybitnych literatów, bo jak sam pisał:

I o kim pamiętać, i komu pieśń,
i kto w jaśniejszej glorii,
gdy los was stawi piersią o pierś
na wielkim sądzie historii?