Podziękowanie

Wszystkim, którzy włączyli się do charytatywnej akcji ,,Paczka dla Kombatanta” i przekazali dary w ramach bożonarodzeniowej pomocy-Serdecznie dziękujemy!

Macie Wielkie Serca!