Urodziny Kombatanta

Członkowie Szkolnego Klubu Historycznego w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta” we wtorek 4 grudnia zrobili miłą niespodziankę Panu Zdzisławowi Grontkowskiemu- żołnierzowi IV Obwodu AK Ochota, Powstańcowi Warszawskiemu -ostatniemu z żyjących obrońców Reduty Wawelskiej.

Pan Zdzisław Grontkowski został zaproszony do szkoły i powitany piękną kartą, tortem i życzeniami z okazji  94 urodzin. Szanownemu Jubilatowi odśpiewano ,, 200 lat” i podziękowano za trud walki o niepodległość Ojczyzny.