Kombatanci listy piszą…

Wielu wzruszeń dostarczają nam listy od Powstańców Warszawskich, którzy otrzymali pomoc w ramach prowadzonej przez nas akcji „Paczka dla Kombatanta”. Odnajdujemy w nich podziękowania za pamięć i życzliwość. Cieszymy się, że mogliśmy Im dać choć trochę radości…