ZIMA W MIEŚCIE 2019

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 10.01.2019 r. o godz. 10.00 mija termin potwierdzenia woli uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019. W celu potwierdzenia uczestnictwa dziecka w programie należy dostarczyć do szkoły podstawowej, do której został zakwalifikowany kandydat następujące dokumenty:

– kartę kwalifikacyjną,

– wydrukowane potwierdzenie dokonania  opłaty za żywienie lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.

PRZYPOMINAMY, że potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie!