Listy z podziękowaniami dla młodzieży i szkoły od Kombatantów

Z radością otrzymujemy listy z podziękowaniami za różne aktywności na rzecz Środowiska Kombatantów. Ostatnio otrzymaliśmy od Pana Jana Maciejowskiego z Krakowa. Pan Jan Maciejowski był harcerzem Szarych Szeregów, łącznikiem w IV Obwodzie AK- Ochota.

List zamieszczamy poniżej-tu zacytujemy tylko jego końcowy fragment, który dostarczył nam wielu wzruszeń:

„Ilekroć oglądam, bądź słyszę o tej młodzieży z Ochoty, jestem pełen uznania dla ich zapału, energii i ochoty właśnie z jaką otaczają nielicznych już z nas i miejsca powstańczej pamięci. Nawzajem-my zachowujemy tę szkołę i ich we wdzięcznej pamięci”.

List od Powstańca – plik do pobrania