OBIADY MARZEC

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Opłata za obiady w marcu wynosi 168 zł – 21 dni. Cena obiadu w roku szkolnym 2018/2019 – 8 zł. Dane do przelewu: Kanmar Maria Szewczyk ul. 27 Grudnia 6 04-665 Warszawa BZWBK 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000 Tytułem: SP23, imię i nazwisko, klasa, miesiąc W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku poprzez wiadomość sms pod nr tel. 695 193 644 do godziny 9.00 tego samego dnia. Zwroty za odwołane obiady następują przy opłacie za kolejny miesiąc. Osoby korzystające z OPS proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane. Chęć korzystanie z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i dostarczenie jej do stołówki szkolnej bądź przekazanie wychowawcy. KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY_SP23_2018 Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok będą mogły korzystać ze stołówki po uprzednim uregulowaniu zaległości. Z poważaniem, Ajent stołówki  M. Szewczyk