Zmiana organizacji pracy szkoły – egzaminy, wiosenna przerwa świąteczna

Szanowni Państwo,
ze względów organizacyjnych prosimy o złożenie u wychowawców deklaracji dotyczących obecności dziecka w szkole:
a) w dni wolne od zajęć dydaktycznych*, kiedy odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty – 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
*(Podst. Prawna: Rozp. MEN w sprawie org. r. szk. z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
W dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. zajęcia opiekuńcze będą odbywać się w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
b) podczas dyżuru okołoświątecznego – wiosenna przerwa świąteczna* : 18, 19 oraz 23 kwietnia 2019 r.
*(Podst. Prawna:&3ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego; &3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
W dniach 18, 19 i 23 kwietnia 2019 r. zajęcia opiekuńcze będą odbywać się w godzinach pracy świetlicy szkolnej.
W wyżej wymienionych dniach nie będą wydawane posiłki.
Informację dotyczącą obecności dziecka możecie Państwo przekazać również wychowawcy klasy
przez dziennik elektroniczny Librus.