Informacja dla Rodziców uczniów klas 8

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne poświęcone rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, które odbędzie się 8 maja 2019 r. o godzinie 17.30 (środa) w sali nr 24. Otrzymacie Państwo loginy i hasła umożliwiające dostęp do elektronicznego systemu rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegółowy harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej dostępny jest na stronie Biura Edukacji  http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21400/attachments/harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej.pdf

Z poważaniem, Anna Kozyra