Informacja o strajku z dn.13 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,
jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie niniejszym pragnę podziękować za dotychczasową  wyrozumiałość.

W związku z kontynuacją strajku przez nauczycieli i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty od dnia 15 kwietnia 2019 nie jestem w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiłam do organu prowadzącego  o wyrażenie zgody na dalsze zawieszenie zajęć w dniach 15-19 kwietnia 2019 roku, na podstawie  18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Po otrzymaniu wymaganej zgody zawieszam działalność placówki w dniach: 15, 16, 17,18, 19 kwietnia 2019 r. (na czas trwania akcji strajkowej).

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na szkolnej stronie  internetowej i w Librusie.

Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 23 im.E. Szymańskiego
w Warszawie

Anna Kozyra