Informacja o strajku z dn. 23 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,
w związku z kontynuacją akcji strajkowej podjętej przez nauczycieli informuję, że od dnia 24 kwietnia 2019 do 26 kwietnia 2019 r. zawieszam działalność placówki na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 18 ust. 2 pkt 2.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o  śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie szkoły. O wszystkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 23 im.E. Szymańskiego
w Warszawie