Informacja o strajku

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) w związku z podjętym przez nauczycieli placówki strajkiem zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze są zawieszone  w okresie od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Z poważaniem,

Anna Kozyra